Meanderende rivier, mee-Ander

Schrijven en spreken

Als er iemand met de pen in de hand is geboren, is het Willem van der Horst wel. De artikelen die hij schrijft, geven blijk van kennis van zaken en een scherpe blik. Hij deelt zijn inzichten op een aansprekende manier met de lezers in verhalen die lezen als een trein. Ineke Evink, hoofdredacteur Christelijk Weekblad.

Schrijven en spreken over wat ik schrijf, of op schrift brengen wat ik gezegd heb: Dat is wat ik graag doe en wat ik volgens deskundigen ook goed kan. Schrijven en spreken behoort dan ook – naast het werken met mensen – tot mijn core-business.

Spreken

Met regelmaat spreek ik voor diverse doelgroepen en op diverse podia over thema’s op het grensvlak tussen (godsdienst)psychologie en theologie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: geloof en psychische (on)gezondheid, volwassen geloof, twijfel, vergeving, pastoraat. Voor actuele berichten: zie de berichtenpagina.

Schrijven

Ik heb inmiddels twee boeken op mijn naam staan. In 2014 verscheen: “Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal”. In 2015 kwam het ‘Handboek voor pastores” uit. En ik was medeauteur van het “Handboek voor oudsten” dat in 2014 uitkwam.

‘Willem van der Horst schrijft vanuit een verfrissende en mooie visie en een grote berg mensenkennis. Zijn drang om echt het beste te leveren, maakt het heel prettig samenwerken.’ (Reinier Sonneveld, auteur en uitgever)                                            IMG_4982

Momenteel ben ik bezig met een nieuw boek waarin de verbinding met jezelf, je medemens en God centraal staat. Het ligt in het verlengde van “met beide benen op de grond” en het gaat over de zoektocht naar onze ziel, die in onze tijd en cultuur zwaar in ademnood zit.

Regelmatig schrijft ik  columns voor het Christelijk Weekblad over godsdienstpsychologische thema’s.  

Preken

Vanaf 2008 heb ik op basis van mijn theologiestudie (met het accent op homiletiek=preekkunde) de bevoegdheid om voor te gaan in de gerefomeerde kerken (GKv). Regelmatig ga ik voor in de diensten van GKv-Zwolle-noord en de andere ‘Ichtuskerken’ in Zwolle. Ik vind het een enorme uitdaging om elke keer weer een actuele en levendige verbinding te ontdekken tussen Gods werkelijkheid en die van ons mensen. Een uitdaging die me ook elke keer weer verrast.