Praktijk voor therapie sluit per 1 januari 2018

Na rijp beraad ga ik stoppen met de therapie-poot van mee-Ander per 1 januari 2018. Leeftijd speelt een rol, maar daarnaast ook de ontwikkelingen in de wereld van de therapie en de zorgverzekeringen.

Cliënten worden alleen nog maar vergoed als er sprake is van een aanvullende verzekering. Vervolgens is de vergoeding meestal tussen de 200 tot 600 euro maximaal per jaar, afhankelijk van de soort polis. Een consult is 80 euro en dat betekent dat je als cliënt al snel door je budget heen bent.

Daarbij komt de steeds omvangrijker wordende regelgeving waar de therapie-praktijk aan moet voldoen. Kortom: na bijna 25 jaar is het goed geweest. Dit betekent dan ook dat ik per 1 januari 2018 mijn lidmaatschap van het NVPA op zal zeggen.  Het betekent ook dat ik per 21 september 2017 geen nieuwe cliënten meer aanneem en dat ik de lopende trajecten uiteraard in goed overleg met mijn cliënten afrond.

Wel blijft mee-Ander een praktijk voor supervisie, coaching en trainingen! Ik blijf gewoon lid van de beroepsvereniging voor supervisoren en coaches (LVSC). En voor pastorale trajecten ontwerpen we in overleg maatwerk naar inhoud, vorm en prijs.

Willem van der Horst