CV

Willem van der Horst (1952) heeft Sociaal-Culturele Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, met als afstudeerrichtingen: Culturele Antropologie, Sociale Psychologie en Sociologie. Hij is afgestudeerd in 1978.

Vanaf 1976 is hij werkzaam in het Hbo, eerst aan de Sociale Academie (cultureel werk en jeugdwelzijnswerk) en nu aan Hogeschool Viaa, te Zwolle. Hij is voor 0,2 fte als stafdocent verbonden aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW).  Hij verzorgt o.a. de vakken Groepsdynamica, Godsdienstpsychologie en Pastoraat.

Na zijn academische studies heeft hij de volgende opleidingen gevolgd en afgerond:

 • Basiscursus Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie
 • Voortgezette Opleiding Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie
 • Psychopathologie
 • Leergang Jungiaanse Psychologie
 • Practitioner Opleiding NLP
 • Master Opleiding NLP
 • NLP Trainersopleiding I en II
 • Basisopleiding Hypnotherapie
 • supervisorenopleiding-groepssupervisie
 • Nascholing Psychopathologie
 • Training en opleiding enneagram
 • Certificering European Certificate for Psychotherapy (ECP)
 • Medische Basiskennis
 • Theologiestudie- homiletiek

Willem van der Horst, mee-AnderEigen praktijk

Op 1 september 1996 is hij gestart met zijn praktijk onder de naam: “mee-Ander”. Zijn bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 05058192. Naast therapie, supervisie en coaching verzorgt ‘mee-Ander’ diverse trainingen en workshops op het gebied van NLP, het enneagram, narratieve therapie, spiritualiteit en pastoraat.

Registraties

 • Vanaf 1997 als supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (R, 10751A)
 • Vanaf 2001 als NLP-therapeut en psychosociaal therapeut (ECP) bij het NVPA (100188)
 • Vanaf 2015 bij het RBCZ (214086R)

Publicaties

Willem van der Horst heeft twee boeken op zijn naam staan.

In 2014 verscheen: “Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal”.

In 2015 verscheen zijn ‘Handboek voor pastores”. Ook is hij  is medeauteur van het “Handboek voor oudsten”.

Regelmatig schrijft hij columns voor het Christelijk Weekblad over godsdienstpsychologische thema’s.  

Zijn studie theologie geeft hem de mogelijkheid om te preken in kerkdiensten.