Meanderende rivier, mee-Ander

Pastoraat

Veel mensen, ook gelovige mensen, zijn vandaag op zoek naar verdieping, naar zingeving. In een individualistische cultuur verlangen velen weer naar een gezonde verbinding met zichzelf, met hun eigen ziel, hun medemensen en met God.

Mee-Ander biedt diverse mogelijkheden om hiermee aan het werk te gaan:

20131023_130042Individueel

Als je even een ankerplaats nodig hebt om weer in contact te komen met jezelf, met je ziel en met God.  Als je het eigen levensverhaal weer wilt verbinden met het verhaal van God.

Cursussen en workshops pastoraat

We geven vaak op maat trainingen en workshops aan kerkenraden en pastorale teams  van verschillende omvang.

Lezingen en symposia

Regelmatig spreek ik over pastorale en godsdienstpsychologische thema’s voor gemeenten en op diverse podia. Zie daarvoor ook de berichtenpagina op deze site.

‘Door zijn werk als therapeut heeft Willem veel inzichten opgedaan over menselijke drijfveren. Zijn boek Met beide benen op de grond, maakt dat wel duidelijk. Hierin is hij messcherp en tegelijk liefdevol. Zijn casussen zijn ijzersterk. Ik kijk uit naar een volgend boek!’ Machteld Siegmann, redacteur Buijten & Schipperheijn