Meanderende rivier, mee-Ander

Individueel werken

 Onder individueel werken onderscheiden we de volgende werkvormen:

Therapie en relatietherapie

Als je in je eigen leven, of samen, vast dreigt te lopen en opnieuw een bedding moet zoeken om verder te komen.

Leertherapie

Als er in je therapie-opleiding van je gevraagd wordt om een traject leertherapie te volgen.

Pastoraat

Als zingeving, geloof en spiritualiteit vragen bij je oproept die je wilt onderzoeken.

Supervisie en coaching

Als er in je werksituatie zich uitdagingen voordoen, die je ertoe brengen om je te bezinnen op je functioneren, of als supervisie een verplicht onderdeel is van je beroepsopleiding.

Willem is in staat om ingewikkelde vraagstukken duidelijk te maken in heldere taal en met respect voor de verschillende standpunten die mensen kunnen innemen. Daarbij zoekt hij bij vraagstukken steeds naar de verbinding met de heilzame woorden van God. En dat met oprechte nabijheid, warme humor en milde relativering. dr. H. Geertsema.